หน้าหลัก

   จดโดเมนใหม่

   ย้ายโดเมน

   ต่ออายุโดเมน

   Business Email

   Enterprise Email

   เว็บโฮสติ้ง (Windows)

   เว็บโฮสติ้ง (Linux)

   SSL Certificates

   เว็บสำเร็จรูป

   Software

   ติดต่อเรา
   

ย้ายโดเมน

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังจ่ายค่าจดโดเมนปีละ 35$ หรือประมาณ 1,400 บาท ต่อไปนี้คุณจะจ่ายเพียงปีละ 450 บาท เพียงคุณย้ายผู้ให้บริการจดทะเบียนมาไว้ที่ ManyDomain.Com

โดเมนที่ย้ายมาอยู่กับ ManyDomain.Com จะมีอายุการใช้งาน เพิ่มขึ้นจากวันหมดอายุเดิมอีก 1 ปี เช่น ถ้าคุณจดโดเมนกับ Network Solutions เป็นเวลา 2 ปี และคุณจดโดเมนมาแล้ว 19 เดือน แต่ต้องการย้ายโดเมนมาที่ ManyDomain.Com อายุโดเมนของคุณก็จะเพิ่มเป็น 1 ปี 5 เดือน (5 เดือนที่เหลือจาก Network Solutions + 1 ปีที่ย้ายมาอยู่กับ ManyDomain.Com)

หลังจากที่คุณย้ายโดเมนมาที่ ManyDomain.Com แล้ว โดเมนของคุณก็จะได้รับบริการฟรีต่างๆ เหมือนกับโดเมนที่จดทะเบียนใหม่ทุกประการ

โดเมนเนมที่ต้องการย้าย

โดเมนที่ต้องการย้าย
www.
จำนวนปีที่จะย้าย  


เงื่อนไขการย้ายโดเมน (ยกเว้น .th)
• โดเมนต้องยังไม่หมดอายุจากนายทะเบียนเดิม
• โดเมนต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
• โดเมนต้องไม่ถูกล็อค
• โดเมนต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าจดทะเบียนกับผู้รับจดทะเบียนรายเดิม
• อีเมลล์ตามที่ระบุใน Administrative Contact ต้องสามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อใช้ในการยืนยันการย้ายโดเมน
• ต้องใช้ Auth-Code ในการยืนยันการย้ายโดเมน โดยขอได้จากผู้รับจดทะเบียนรายเดิม
• การย้ายโดเมนจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน หลังจากคุณยืนยันกลับ
• ขั้นตอนการย้ายโดเมนจะไม่ส่งผลกระทบกับการเรียกดูเว็บไซต์ และอีเมล์ของคุณ

ขั้นตอนในการย้ายโดเมน

1. กรอกชื่อโดเมนที่ต้องการย้าย
2. ชำระเงิน โดยวิธีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ราคาโดเมนเนม (บาท)
com, us 500
org 550
net 600
biz 650
info 900
ws (4 ตัวอักษรขึ้นไป) 1,000
name 500
eu 1200
cn, com.cn, net.cn, org.cn 1200
cc 1500
tv 1700
tw 1800
com.tw, net.tw, org.tw 1700
in, co.in, net.in, org.in, firm.in, gen.in, ind.in 500
co.th, in.th, or.th, ac.th, go.th, mi.th, net.th 1000

3. แจ้งการชำระเงินกลับมายัง ManyDomain.Com ได้ที่หัวข้อ "แจ้งการโอนเงิน" หรือ
สแกนหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ-สกุล ชื่อโดเมน และเลขที่อ้างอิงการย้ายโดเมนส่งอีเมล์มาที่ billing@manydomain.com
4.หลังจากที่เราได้ตรวจสอบการโอนเงินของคุณแล้ว
- การย้ายโดเมนของคุณจะเริ่มขึ้น (ยกเว้น .th) โดยเราจะส่งอีเมล์แจ้งไปยัง Administrative Contact ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลของโดเมนเนม คุณจะต้องคลิกลิงค์ ในเนื้อหาอีเมล์กลับ เพื่อเป็นการยืนยันการย้ายโดเมนเนม
- คุณต้องคลิกลิงค์กลับ ภายใน 5 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าคุณปฏิเสธที่จะย้ายโดเมน
- หลังจากนั้น นายทะเบียนเดิมจะส่งอีเมล์แจ้งไปยัง Administrative Contact ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลของโดเมนเนม คุณจะต้องยืนยันกลับด้วยเช่นเดียวกัน
- ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน โดเมนเนมของคุณก็จะถูกย้ายมาที่ ManyDomain.Com โดยสมบูรณ์

หมายเหตุ
• การย้ายโดเมนจะไม่มีผลต่อเว็บไซต์ หรืออีเมล์ เป็นเพียงการย้ายผู้ดูแลโดเมนเท่านั้น
• Auth-Code สามารถขอได้จากผู้รับจดทะเบียนรายเดิม
• ในกรณีที่โดเมนเนมไม่สามารถทำการย้ายได้ ทางเรายินดีคืนเงินให้
ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการย้ายโดเมนเนม กรุณาติดต่อได้ที่ support@manydomain.com
 Home   Domain   Web Hosting   Business Email   Enterprise Email   SSL   Software   Contact Us  
© 2545-2566, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท โก อะเฮด จำกัด ข้อตกลงในการใช้บริการ
99/917 หมู่ที่ 8 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 08-6539-9663; อีเมล์ webmaster [@] manydomain.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125549009543