หน้าหลัก

   จดโดเมนใหม่

   ย้ายโดเมน

   ต่ออายุโดเมน

   Business Email

   Enterprise Email

   เว็บโฮสติ้ง (Windows)

   เว็บโฮสติ้ง (Linux)

   เว็บสำเร็จรูป

   Software

   ติดต่อเรา
   

ประกาศ/Annoucement:
- Registrant Rights and Responsibilities

โดเมนเนม*
จำนวนปี*
   
ชื่อ-สกุล*
โทรศัพท์*
อีเมล์*
   
ประเภทของผู้สมัคร* บุคคลธรรมดานิติบุคคล,หน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี* ไม่ต้องการ ต้องการ (ชำระเพิ่ม 7%)
   
กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาไทย)
ชื่อ-ที่อยู่ ที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
ชื่อ-ที่อยู่ ที่ระบุจ่าหน้าซองจดหมาย
   
 Home   Domain   Web Hosting   Business Email   Enterprise Email   Software   Contact Us  
© 2545-2560, สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย บริษัท โก อะเฮด จำกัด ข้อตกลงในการใช้บริการ
99/917 หมู่ที่ 8 ถ.บางไผ่-หนองเพรางาย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์ 0-2069-4799 (จันทร์-ศุกร์ 9:00-17:30 น.), 08-6539-9663; อีเมล์ webmaster [@] manydomain.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125549009543